Дожимні компресорні станції

Механічні вироби для трубопроводів

Комплекс одоризації газу флоутек–тм–д в виконанні «барботаж»

Тип виробу ФЛОУТЕК-ТМ-Д.
Комплекс одоризації газу призначений для автоматичної подачі заданої дози одоранту в потік природного газу який проходить по газопроводу.
Принцип дії: одоризація газу здійснюється шляхом витіснення одоранту способом керованого «барботажа».
Особливості: насоси установки одоризації не контактують з одорантом, що збільшує ресурс їх роботи і виключає необхідність застосування фільтрів одоранту.. Комплекс забезпечує пряме вимірювання кількості одоранту і прийом інформації про поточну витрату газу безпосередньо від вимірювальних комплексів комерційного обліку природного газу (ФЛОУТЕК–ТМ, ФЛОУИНЭК, СУПЕРФЛОУ ІІЕ, Даніфлоу і т.п.).
Установка одоризації комплексу призначена для експлуатації у вибухонебезпечних зонах, де можливе утворення вибухонебезпечних сумішей категорії ІІА.
ТЕХНІЧНІ ДАННІ:
Рекомендований тиск газу в трубопроводі – до 16 бар.
Робочій діапазон витрати газу – 0 – 300 000 м3/год.
Відхилення ступеня одоризації газу від заданого значення, що визначається за результатами хіманалізу – не перевищує ± 5 %.
Об’єм робочої ємкості одоранту – от 25 до 180 л.
Комплекс обладнаний стандартним інтерфейсом RS232 і / або RS485 для обміну даними та зчитування інформації з САУ ГРС або ПЕОМ.
Експлуатація комплексу допускається при температурі навколишнього повітря від мінус 30 до плюс 50 ОС.
Електроживлення комплексу:
• основне – від мережі змінного струму частотою від 45 до 65 Гц з напругою від 120 до 250 В. Потужність, що споживається – 70 ВА;
• резервне – від джерела електроживлення постійного струму (акумуляторної батареї) з номінальною напругою 24 В. Потужність – 5 Вт.
• При відключенні основного електроживлення від мережі змінного струму комплекс продовжує повноцінно функціонувати протягом 72 год.
Середній повний термін служби технічних засобів комплексу – не менше 12 років.
Можливо розробити проект, монтаж, наладку та пуск в експлуатацію.
Можливе гарантійне обслуговування комплексу протягом 18 місяців і сервісне обслуговування протягом всього терміну служби.
Комплекс виробляється разом з ТОВ «ДП УКРГАЗТЕХ».
Компанія ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГОКОМПЛЕКТ» має ексклюзивні права на продаж цих комплексів.
Комплекс відрізняється від аналогічних комплексів:
• абсолютно екологічно безпечною технологічною схемою подачі одоранту в трубопровід, що не допускає передозування одоранту;
• можливістю вимірювання кожної виданої порції одоранту;
• наявністю прямого зв’язку між масою одоранту, що відпускається і обсягом газу, що проходить через трубопровід;
• наявністю погодинних і добових баз даних витрати одоранту, прив’язаних до обсягу газу;
• застосуванням насоса нової конструкції з низьким енергоспоживанням;
• відсутність фільтрів одоранту, які в інших установках потребують очищення, утилізації.

ОПИС РОБОТИ
комплексу одоризації газу ФЛОУТЕК-ТМ-Д-B
(у виконанні «барботаж»)

Комплекс відрізняється від аналогічних комплексів:
– відсутністю фільтрів одоранту, які в інших установках потребують очищення, утилізації.
– можливістю вимірювання кожної виданої порції одоранту (на відміну від комплексів LEWA, в яких застосовується поршневий витратомір з дискретним вихідним сигналом. Цей сигнал означає заповнення вимірювального циліндра, на що витрачається від 10 до 100 доз насоса. Такий спосіб має велику абсолютну похибку, яка фактично дорівнює 1 / 2 дози. Крім того при цьому неможливо оперативно отримати інформацію про поточну витрату одоранту, наприклад в аварійній ситуації);
– абсолютно екологічно безпечною технологічною схемою подачі одоранту в трубопровід. При цьому не допускається передозування одоранту;
– наявністю прямого зв’язку між масою одоранту, що відпускається і обсягом газу, що проходить через трубопровід (на відміну від комплексів, обладнаних реле протоку, в яких облік відбувається по розрахунку згідно паспортної дози насоса);
– застосуванням насоса з низьким енергоспоживанням, що дозволяє продовжити час роботи на акумуляторах в разі відсутності електроживлення;
– гідростатичним методом вимірювання маси виданого одорнату, який на відміну від об’ємного методу LEWA не залежить від густини одоранту та протікань через поршень.

Комплекс призначений для автоматичної подачи заданої дози одоранту в потік природного газу який проходить по газопроводу. Одоризація газу здійснюється шляхом витіснення одоранту способом керованого «барботажа».
Подача газу з використанням “барботажа” реалізована в деяких установках одоризації фірми TARTARINI. В цих установках частину потоку газу пропускають через одорант. Потім газ, насичений парами одоранту повертають в основний потік.
Але в цих установках повністю відсутня інформація про дозування одоранту в малих проміжках часу. В них оцінку поданого в газопровід одоранту, а тим більше рівномірність його подачі зробити неможливо.
Замість некерованого барботажу в даній установці, на відміну від всіх світових установок, використовується технологія керованого “барботажа”, запатентована авторами- працівниками ТОВ “ДП Укргазтех”. (Патент України 114564).
Комплекс забезпечує пряме вимірювання кожної порції одоранту і прийом інформації про поточну витрату газу безпосередньо від вимірювальних комплексів комерційного обліку природного газу (ФЛОУТЕК-ТМ, ФЛОУІНЕК, СУПЕРФЛОУ ІІЕ, Даніфлоу і т.п.).

Принцип дії.
Принцип дії заснований на ефекті керованого барботажа – тобто вводу газу в ємність з одорантом з метою його перекачування. Для цього використовується рідинний насос та розподільник, які в запропонованій технологічній схемі не контактують з одорантом, що збільшує їх термін експлуатації і таким чином підвищує надійність установки, а також дозволяє не фільтрувати одорант.
Технологічна схема установки одоризації зображена на рис. 1.

Зберігання одоранту.
Запас одоранту знаходиться в ємності зберігання одоранту. В залежності від замовлення, вона може бути виготовлена об’ємом від 30 до 180 л (такі ємності не підпадають під дію ДНАОП 0.00-1.07-94, оскільки виготовляються з труб Ду150) або від 200 до 500 л.
Комплекс містить ручний дублікатор (крапельницю), обладнаний резервною ємністю об’ємом до 30л. Також можливе виготовлення ручного дублікатора без окремої ємності.
Ємність зберігання одоранту розміщується надземно і знаходиться під тиском, що дорівнює тиску в трубопроводі. В деяких комплексах одоризації (зокрема LEWA) одорант зберігається під тиском до 0,7 бар. Проте температура кипіння одоранту за атмосферного тиску +35С та +56С при надлишковому тиску 1 бар, отже в літніх умовах можливе самовільне збільшення тиску внаслідок закипання одоранту. Крім того, такий спосіб потребує додаткового пристрою для регулювання тиску, а також запобіжної арматури.

сторінка в розробці

Мы внедряем систему автоматического управления и замеров газосборочного пунтка станции подземного хранения газа (ГСП СПХГ)