Обладнання для редукування газу

 • Вузол редукування газу (Блочного або ниткового виконання)
 • Шафа АСК вузлом редукування

Обладнання для переробки та підготовки газу

 • Підігрівач вуглеводнів
 • Теплообмінник трубчатий
 • Блок охолодження вуглеводнів
 • Шафа АСК підігрівача (охолоджувача) вуглеводнів
 • Сепаратор газу (двофазний розділювач)
 • Адсорбер (фільтр осушувач газу)
 • Установка адсорбційної осушки газ
 • Установка низькотемпературної сепарації вуглеводнів
 • Блок підготовки паливного та імпульсного газу
 • Збірний регулюючий пункт вуглеводнів (гребінка, ГЗП, НГП)
 • Шафа АСК збірним регулюючим пунктом
 • Блок моніторингу та дозації інгібітору свердловини
 • Блок подачі інгібітора (метанол, ПАВ тощо)
 • Шафа АСК насосної дозуючої станції

 

Системи автоматичного керування (САК) для нафтогазового комплексу

Системи контролю загазованості та пожежної безпеки

Дожимні компресорні станції

Механічні вироби для трубопроводів

Комплекс технічних засобів вимірювань фізико-хімічних показників газу  

 

Тип виробу TG-ТЗВ-ФХП.
Комплекс технічних засобів вимірювань фізико-хімічних показників газу призначений для комерційного (товарного) потокового вимірювання фізико-хімічних параметрів природного газу, який подається на коректор вимірювання обсягів витрат газу.
Комплекс ТЗВ-ФХП будуються на базі одного або декількох блок-боксів відповідної категорійної належності за класом приміщення: апаратна – клас А, операторна – клас Д.
Комплекс ТЗВ-ФХП комплектуються основними приладами та засобами вимірювання: вологоміром, хроматографом, калориметром (відповідно до опитувального листа змовника), з відповідними пристроями пробовідбору та підготовки зразків проб вимірюваного середовища. Можливо застосування контрольних пробовідбірників, для лабораторних періодичних досліджень параметрів вимірюваного середовища та їх порівняння з потоковими.
Комплекс ТЗВ-ФХП оснащуються відповідними засобами безпеки (загазованість, охоронна та пожежна сигналізація), засобами підтримки кліматичних параметрів (опалення, вентиляція, кондиціонування), засобами освітлення та електроживлення, системою автоматичного збору та передачі даних на ЗВТ та диспетчерський пульт оператора.
Блок-бокси утеплені, приміщення та електроапаратура відповідають за герметичністю та захищеністю відповідному класу приміщення за вибухонебезпечністю, оснащенні необхідними засобами повітрообміну (за вимогою, примусового спрацювання).
Робочий тиск  — від 0,1 до 16,0 МПа
При необхідності можливо виконати проект, монтаж, наладку та навчання експлуатації.
 
 

Проглянути паспорт/формуляр

сторінка в розробці

Мы внедряем систему автоматического управления и замеров газосборочного пунтка станции подземного хранения газа (ГСП СПХГ)