Обладнання для редукування газу

 • Вузол редукування газу (Блочного або ниткового виконання)
 • Шафа АСК вузлом редукування

Обладнання для переробки та підготовки газу

 • Підігрівач вуглеводнів
 • Теплообмінник трубчатий
 • Блок охолодження вуглеводнів
 • Шафа АСК підігрівача (охолоджувача) вуглеводнів
 • Сепаратор газу (двофазний розділювач)
 • Адсорбер (фільтр осушувач газу)
 • Установка адсорбційної осушки газу
 • Установка низькотемпературної сепарації вуглеводнів
 • Блок підготовки паливного та імпульсного газу
 • Збірний регулюючий пункт вуглеводнів (гребінка, ГЗП, НГП)
 • Шафа АСК збірним регулюючим пунктом
 • Блок моніторингу та дозації інгібітору свердловини
 • Блок подачі інгібітора (метанол, ПАВ тощо)
 • Шафа АСК насосної дозуючої станції

Системи контролю загазованості та пожежної безпеки

Дожимні компресорні станції

Механічні вироби для трубопроводів

ШАФА АСК ЗБІРНИМ РЕГУЛЮЮЧИМ ПУНКТОМ

  
Тип виробу TGУЗП.
 Шафа АСК збірним регулюючим пунктом виготовляється згідно з технічним завданням замовника.
Призначена для автоматичного керування запірною та регулюючою арматурою газозбірного пункту (гребінкою) (ГЗП) за даними первинних пристроїв тиску, температури, обсягу витрат, рівня та інших алгоритмів роботи системи збору та регулювання видобутої сировини (газу, нафти, газового конденсату тощо).
Шафа виконана на базі сучасної програмно-логічної апаратури, з стандартною мовою програмування, має архівну базу збереження даних, може мати рідко-кристалевий дисплей або відображати інформацію безпосередньо на моніторі комп’ютера оператора. Шафа забезпечена системою безперебійного стабільного живлення.
Може постачатися в комплекті з шафою живлення та ручного дистанційного керування.
Поставка супроводжується наладкою на об’єкті та навчанням персоналу експлуатації, при необхідності монтажем.
Можлива розробка цілісного проекту автоматизації ГЗП з кабельними каналами, первинними давачами та вторинними механізмами та шафою АСК з самостійною постановкою алгоритмів та завдання на програмне забезпечення.
 

 

Проглянути паспорт/формуляр

сторінка в розробці

Мы внедряем систему автоматического управления и замеров газосборочного пунтка станции подземного хранения газа (ГСП СПХГ)