Дожимні компресорні станції

Механічні вироби для трубопроводів

САК КОНТРОЛЮ ЗАГАЗОВАНОСТІ
(УКПГ, ДКС, КЦ, ГРС, ГРП, ТОПКОВА)

Тип виробу TG-METAN.
Система САК контролю загазованості призначена для постійного безперервного автоматичного контролю за повітряним середовища за рівнем концентрації небезпечних газів гранично-допустимих концентрацій (ГДК), довибухонебезпечних концентрацій (ДВК), нижньої концентраційної межі поширення полум’я (НКПР), видачі попереджувальної та аварійної сигналізації і формування сигналів управління на запуск виконавчих механізмів та систем оповіщення.
Функціональні можливості системи:
— автоматичний контроль гранично-допустимих концентрацій небезпечних газів (ГДК);
— автоматичний контроль довибухонебезпечних концентрацій небезпечних газів (ДВК);
— автоматичний контроль нижньої концентраційної межі поширення полум’я (НКПР);
— світло-звукова сигналізація в разі виникнення в контрольованому приміщенні концентрацій газу, відповідних граничним рівням;
— автоматична видача сигналів управління на спрацювання за алгоритмами виконавчих механізмів (запірна арматура, насоси тощо) і витяжних установок;
— автоматичне архівування показників давачів виявлення концентрацій, аварійних спрацювань та зовнішнього втручання;
— передача даних в систему ПАЗ для архівації аварійних і передаварійних подій;
— відображення стану первинних та вторинних пристроїв на моніторів шафи керування та моніторі оператора.
У комплект системи контролю загазованості входять:
— Силова шафа (побудована на сучасній електричній апаратурі) — розміщує пускову апаратуру, призначену для пуску виконавчих механізмів;
— Шафа автоматики (побудована на сучасних програмно-логічних апаратах) – аналізує показники первинних пристроїв виявлення концентрацій газів, за уставками граничних показників формує за алгоритмами команди на пуск виконавчих механізмів та оповіщення персоналу, веде архів подій та відображає параметри та спрацювання на дисплеї шафи (при замовленні дисплею на шафі, а не окремо на робочому місці оператора).
— АРМ Оператора — розміщується в диспетчерській, має цифровий зв’язок по каналу RS-485 з шафою автоматики і надає інформацію про поточний і аварійному стані технологічного обладнання за допомогою мнемосхеми і індикаторів (Можливе виконання в складі шафи автоматики на лицьовій панелі).
— При потребі (замовленні): давачі виявлення концентрацій газів та інших давачів виявленні відхилень від встановлених меж (диму, тиску, температури, рівня, полум’я тощо);
— При потребі (замовленні): витяжні механізми, насоси, запірна та регулююча арматура, система пожежогасіння тощо;
Система контролю загазованості виготовляється згідно з технічним завданням замовника.
При необхідності можливо виконати проект, монтаж, наладку та навчання експлуатації.

сторінка в розробці
сторінка в розробці
сторінка в розробці
сторінка в розробці

Мы внедряем систему автоматического управления и замеров газосборочного пунтка станции подземного хранения газа (ГСП СПХГ)