Системи контролю загазованості та пожежної безпеки

Дожимні компресорні станції

Механічні вироби для трубопроводів

САК ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
(ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ПОЖЕЖОВИЯВЛЕННЯ, ПОЖЕЖОГАСІННЯ)

Тип виробу TG-FIRE.
Комплекс САК пожежної безпеки призначений для збору даних від первинних давачів виявлення диму, газів, вогню, тиску, температури та управління роботою пожежних насосів, установок водяного та пінного пожежогасіння, насосних станцій, запірної арматури, звукових та світлових трансляторів оповіщення.
Реалізує наступні функції:
— контроль зон захисту за допомогою оптичних, інфрачервоних, теплових та інших типів сигналізаторів полум’я, диму, газів та інших проявів можливої пожежі;
— пуск пожежних насосів при спрацьовуванні первинних давачів виявлення критичних меж;
— контроль готовності до пуску та сам пуск пожежних насосів;
— контроль готовності до пуску та сам пуск вентиляційних систем (за алгоритмом ступеню аварії);
— індикація і сигналізація поточного та аварійного стану технологічного обладнання;
— архів подій та показників первинних давачів;
— вмикання систем оповіщення персоналу та операторів.
У комплект Системи пожежогасіння входять:
— Силова шафа (побудована на сучасній електричній апаратурі) — розміщує пускову апаратуру, призначену для пуску виконавчих механізмів;
— Шафа автоматики (побудована на сучасних програмно-логічних апаратах) — формує команди на пуск пожежних насосів та вентиляційного обладнання за сигналами сигналізаторів диму, полум’я, температури, загазованості, тиску, протоку тощо.
— АРМ Оператора — розміщується в диспетчерській, має цифровий зв’язок по каналу RS-485 з шафою автоматики і надає інформацію про поточний і аварійному стані технологічного обладнання за допомогою мнемосхеми і індикаторів (Можливе виконання в складі шафи автоматики на лицьовій панелі).
— При потребі (замовленні): первинних давачів та сигналізаторів виявлення відхилень та проявів полум’я, диму, загазованості, тиску, температури, протоку тощо;
— При потребі (замовленні): вентилятори, насоси, запірна та регулююча арматура, ємності зберігання, пристрої для змішування та розподілу пожежної рідини, газів та порошку;
Шафа керування виконана на базі сучасної програмно-логічної апаратури, з стандартною мовою програмування, має архівну базу збереження даних, може мати рідко-кристалевий дисплей або відображати інформацію безпосередньо на моніторі комп’ютера оператора. Шафа забезпечена системою безперебійного стабільного живлення. Силова шафа оснащена сучасною електроапаратурою провідних виробників.
Система виготовляється за технічним завданням замовника.
При необхідності можливо виконати проект, монтаж, наладку та навчання експлуатації.

сторінка в розробці
сторінка в розробці
сторінка в розробці
сторінка в розробці

Мы внедряем систему автоматического управления и замеров газосборочного пунтка станции подземного хранения газа (ГСП СПХГ)