Дожимні компресорні станції

Механічні вироби для трубопроводів

УСТАНОВКА АДСОРБЦІЙНОЇ ОСУШКИ ГАЗУ

Тип виробу  FD-HGВ.
Установка адсорбційної осушки газ призначена для автоматичної адсорбційної осушки природного газу з робочим тиском до 16,0 МПа, методом селікагелівого або цеолітового поглинання крапельних домішок (волога, вуглеводні тощо) з природного газу, з наступним очищенням газу та його подачі споживачу або в магістральні газопроводи з дотриманням вимог Кодексу Метрології за показниками точки роси.
Установка за технічними даними замовника оснащується системою регенерації, на базі сучасного підігрівача не прямого нагріву газу для регенерації, для високотемпературного очищення насиченого адсорбенту від раніше поглинених крапельних домішок, з наступним охолодженням газу регенерації до крапельного випадання вилучених домішок та їх видалення у дренажну систему в сепараторі, та наступним поверненням охолодженого та осушеного газу на адсорбери для повторного осушення. Таким чином установка має повний цикл осушення природного газу.
Можливо використання чилеру з теплообмінником, що дозволяє отримати на лінії охолодження низькотемпературну сепарацію та видалити значний вміст важких вуглеводнів (гексагени, пропани, бутани), з їх розділенням в дренажній системі та накопиченням, для наступної переробки в рідке пальне, що погоджується с Замовником при складанні технічного рішення за показниками складу газу, який підлягає осушенню.
Установка має декілька блочних, обв’язаних КВП, запірною та регулюючою арматурою посудин, пофарбованих та по окремих посудинах утеплених на окожушених (оцинковка), постачається в комплекті з шафою автоматичного керування, шафою електрочного споживання та ручного керування, системою обліку паливного газу (при необхідності і газу регенерації та основного потоку), вузлами редукування (для підігрівача газу регенерації), системами безпеки та оповіщення надзвичайних ситуацій.
Робочий тиск  — від 0,1 до 16,0 МПа.
Діаметр патрубків приєднання – від 25 мм до 500 мм.
Робочі температури – від -1200С до 4000С.
Продуктивність – до 2 000 000 нм3/год природного газу.
При необхідності можливо виконати проект, монтаж, наладку та навчання експлуатації.

 

Проглянути паспорт/формуляр

сторінка в розробці

Мы внедряем систему автоматического управления и замеров газосборочного пунтка станции подземного хранения газа (ГСП СПХГ)