Дожимні компресорні станції

Механічні вироби для трубопроводів

УСТАНОВКА НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОЇ СЕПАРАЦІЇ ВУГЛЕВОДНІВ

Тип виробу  FD-С.
Установка низькотемпературної сепарації вуглеводнів призначена для автоматичної низькотемпературної сепарації природного газу та нафти, як за допомогою різниці тисків свердловин, так і з допомогою штучного холоду. Використовується на газовидобувних промислах з високими тисками.
Установка має декілька блочних, обв’язаних КВП, запірною та регулюючою арматурою посудин, пофарбованих та по окремих посудинах утеплених на окожушених (оцинковка), постачається в комплекті з шафою автоматичного керування, шафою електрочного споживання та ручного керування, системами безпеки та оповіщення надзвичайних ситуацій.
Робочий тиск  — від 0,1 до 16,0 МПа;
Діаметр патрубків приєднання – від 25 мм до 500 мм;
Робочі температури – від -1200С до 4000С;
Продуктивність – до 2 000 000 нм3/год природного газу;
При необхідності можливо виконати проект, монтаж, наладку та навчання експлуатації.

Проглянути паспорт/формуляр

сторінка в розробці

Мы внедряем систему автоматического управления и замеров газосборочного пунтка станции подземного хранения газа (ГСП СПХГ)