Дожимні компресорні станції

Механічні вироби для трубопроводів

ШАФА АВТОМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ (АСК)
ПІДІГРІВАЧА (ОХОЛОДЖУВАЧА) ВУГЛЕВОДНІВ

Тип виробу TG-RTK.
Шафа АСК підігрівача (охолоджувача) вуглеводнів виготовляється згідно з технічним завданням замовника.
Шафа призначена для автоматичного керування технологічним процесом нагріву (охолодження) середовища (природний газ, нафта, конденсат тощо) з підтриманням заданої температури підігріваємого (охолоджуємого) середовища у точці вимірювання.
Шафа використовується, як для комплектації сучасних підігрівачів вуглеводнів або теплообмінних апаратів, або холодильних установок, так і на існуючих підігрівача вуглеводнів, прямого або проміжного нагріву, які не забезпечені функцією автоматичного регулювання потужністю підігрівача (охолоджувача) з підтриманням заданої температури в точці вимірювання.
Шафа має функції контролю, архівування та візуалізації параметрів палива (природний газ, октанові суміші) або електроспоживання (для охолоджувачів), параметрів підігріваємого (охолоджуємого) середовища (тиску, температура, рівень), параметрів систем безпеки (прорив трубного пучка, загазованість, спрацювання клапанів тощо), сигналізацію спрацювань систем безпеки та критичних параметрів, автоматичної зупинки всіх систем, дистанційної зміни параметрів уставок (температура, потужність).
Шафа будується на базі промислових програмно-логічних контролерах з рідко-кристалевим дисплеєм, світло-звуковою сигналізацією та системою розпалу пальника (для підігрівачі з паливом природний газ). За опитувальним листом замовника, корегується склад засобів КВП та запірної арматури. Можливо поставка технологічної зібраної лінії подачі палива на пальник підігрівача та кабельна продукція для віддаленого давача температури.

сторінка в розробці
сторінка в розробці
сторінка в розробці
сторінка в розробці

Мы внедряем систему автоматического управления и замеров газосборочного пунтка станции подземного хранения газа (ГСП СПХГ)