Дожимні компресорні станції

  • Дожимний газомоторний компресор
  • Устьовий моноблочний газовий компресор
  • Шафа САК газодотискних компресорів (компресорним цехом)

Механічні вироби для трубопроводів

ШАФА САК ГАЗОДОТИСКНИХ КОМПРЕСОРІВ
(КОМПРЕСОРНИМ ЦЕХОМ)

Тип виробу TG-ГМК(КЦ).
Шафа САК газодотискних компресорів (Компресорним цехом) призначена для автоматичного керування потужністю газомоторного компресору та компресорного цеху для забезпечення стабільного встановленого тиску газу в залежності від обсягів видобутку та режимів транспортування газу, з підтриманням заданого тиску на виході з установки.
Шафа виконує наступні автоматизовані функції:
— включення/вимикання компресора в автоматичному режимі в залежності від режиму роботи КЦ;
— регулювання продуктивності компресора у відповідності до встановленого режиму транспорту газу з заданим тиском;
— моніторинг обсягу перекачуваємого газу;
— автоматичне / ручне управління контуром охолоджувача газу (при його наявності);
— автоматичне / ручне управління контуром осушувача / сепаратора газу (при його наявності);
— відображення та архівування параметрів тиску та температури газу, вібрації, газорегулюючої арматури та інших технологічних параметрів ГМК;
— контроль паливного газу з його обліком;
— контроль системи підготовки та охолодження масла ГМК;
У комплект поставки входять:
— Силова шафа (побудована на сучасній електричній апаратурі) — розміщує пускову апаратуру, призначену для пуску виконавчих механізмів (ГМК, Охолоджувачів, Арматури тощо) з можливим розміщенням АВР при наявності двох ліній живлення;
— Шафа автоматики (побудована на сучасних програмно-логічних апаратах) – з адаптованим програмним забезпеченням для здійснення в автоматичному режимі всіх поставлених задач для контролю параметрів, регулювання потужністю агрегатів, підтримки заданих уставок, аварійних спрацювань за алгоритмами, архів параметрів та подій, передачі даних на верхній рівень оператора;
— АРМ Оператора — розміщується в диспетчерській, має цифровий зв’язок по каналу RS-485 з шафою автоматики і надає інформацію про поточний і аварійному стані технологічного обладнання за допомогою мнемосхеми і індикаторів (Можливе виконання в складі шафи автоматики на лицьовій панелі);
— При потребі (замовленні): первинні давачі (тиску, температури, рівня, протоку, загазованості, полум’я, диму тощо), прилади обліку, шафа редукування та підготовки паливного газу, запірна, регулююча, запобіжна та скидна арматура, агрегати підігріву та охолодження, сепаратори та осушувачі, ємності та насоси, або інше необхідне обладнання для роботи ГМК та КЦ;
— За окремим замовленням ГМК – AJAKS, ORIEL, CAMERON.
Система виготовляється згідно з технічним завданням замовника.
При необхідності можливо виконати проект, монтаж, наладку та навчання експлуатації.

сторінка в розробці
сторінка в розробці
сторінка в розробці
сторінка в розробці

Мы внедряем систему автоматического управления и замеров газосборочного пунтка станции подземного хранения газа (ГСП СПХГ)