Дожимні компресорні станції

Механічні вироби для трубопроводів

ШАФА СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СТАНЦІЇ (САК ГРС)

Тип виробу TG-ГРС.
Шафа системи автоматичного контролю газорозподільної станції (САК ГРС) призначена  для автоматичного контролю та управління технологічним процесом функціонування газорозподільної станції, що дозволяє управляти технологічними режимами заданими експлуатацією, а також забезпечувати безперервний контроль виникнення аварійних ситуацій на ГРС і завчасно сигналізувати та включати алгоритми захисту, спрямовані на запобігання аварії.
Шафа забезпечує контроль, управління та архівацію всіх вузлів газорозподільної станції:

  • вузла перемикаючих пристроїв;
  • вузла редукування;
  • вузла очищення;
  • вузла підігріву газу;
  • вузла одоризації газу;
  • вузла підготовки імпульсного газу;
  • вузла комерційного обліку газу;
  • допоміжних систем (загазованість, пожежа, енергобезпека, КВП, охорона-допуск, опалення, вентиляція, оповіщення, технологічна сигналізація, зв’язок);

Програма складається для кожної ГРС відповідно до технічних вимог і на підставі опитувального листа, що дозволяє максимально ефективно керувати режимом роботи ГРС.
Виробляється на базі сучасних апаратних засобах автоматизації (Siemens, Schneider тощо) та може бути адаптована під технічне завдання Замовника.
При необхідності можливий монтаж, наладка, пуск та навчання експлуатуючого персоналу.

сторінка в розробці
сторінка в розробці
сторінка в розробці

Мы внедряем систему автоматического управления и замеров газосборочного пунтка станции подземного хранения газа (ГСП СПХГ)